googleb6c02af2bf83b897.html
top of page

UW PRIVACY

nemen wij ernstig

CT-Interactive bvba beheert de merken « Leveranciers van Optimisme en Inspiratie », « Happiness Garage », « NLP Pub » en « The Data Protection Office » en « hansdemeyer.be ». De verklaring hieronder heeft betrekking op de persoonlijke data die via een van deze kanalen wordt verkregen en verwerkt.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CT Interactive bvba kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CT Interactive bvba , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CT Interactive bvba verstrekt. CT Interactive bvba kan de volgende persoonsgegevens

verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM HEEFT CT Interactive bvba DIE GEGEVENS NODIG ?

CT Interactive bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan CT Interactive bvba uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren vaneen met u gesloten overeenkomst van opdracht.


HOE LANG BEWAART CT Interactive bvba UW GEGEVENS ?

CT Interactive bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar

bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Op basis van Artikel 6 par. F van de Nieuwe Algemene verordening voor bescherming van persoonsgegevens kan CT-Interactive uw gegevens langer bewaren op basis van een gedocumenteerd gerechtvaardigd belang.


DEELT CT Interactive bvba UW GEGEVENS MET ANDEREN ?

CT Interactive bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de websites van de merken beheerd door CT Interactive bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

CT Interactive bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Een deel van de website is gehost bij WIX. Een ander deel van de site wordt gehost door MICROSOFT.

CT Interactive bvba  heeft Google geen toestemming gegeven om via CT Interactive bvba  verkregen

Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


HOE KAN U GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ctinteractive.net samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. CT Interactive bvba  zal zo snel mogelijk en uiterlijk  binnen vier weken op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

CT Interactive bvba  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CT Interactive bvba  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CT Interactive bvba  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CT Interactive bvba  op via info@ctinteractive.net.


CT Interactive bvba  is als volgt te bereiken:

Mosseveldstraat 34a:

9290 Overmere

0496163301


U kan in geval van twijfel over hoe wij met uw data omgaan ook rechtstreeks  contact opnemen met de

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact(at)apd-gba.be

UW PRIVACY

nemen wij ernstig

CT-Interactive bvba beheert de merken « Leveranciers van Optimisme en Inspiratie », « Happiness Garage », « NLP Pub » en « The Data Protection Office » en « hansdemeyer.be ». De verklaring hieronder heeft betrekking op de persoonlijke data die via een van deze kanalen wordt verkregen en verwerkt.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CT Interactive bvba kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CT Interactive bvba , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CT Interactive bvba verstrekt. CT Interactive bvba kan de volgende persoonsgegevens

verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM HEEFT CT Interactive bvba DIE GEGEVENS NODIG ?

CT Interactive bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan CT Interactive bvba uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren vaneen met u gesloten overeenkomst van opdracht.


HOE LANG BEWAART CT Interactive bvba UW GEGEVENS ?

CT Interactive bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar

bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Op basis van Artikel 6 par. F van de Nieuwe Algemene verordening voor bescherming van persoonsgegevens kan CT-Interactive uw gegevens langer bewaren op basis van een gedocumenteerd gerechtvaardigd belang.


DEELT CT Interactive bvba UW GEGEVENS MET ANDEREN ?

CT Interactive bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de websites van de merken beheerd door CT Interactive bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

CT Interactive bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Een deel van de website is gehost bij WIX. Een ander deel van de site wordt gehost door MICROSOFT.

CT Interactive bvba  heeft Google geen toestemming gegeven om via CT Interactive bvba  verkregen

Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


HOE KAN U GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ctinteractive.net samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. CT Interactive bvba  zal zo snel mogelijk en uiterlijk  binnen vier weken op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

CT Interactive bvba  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CT Interactive bvba  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CT Interactive bvba  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CT Interactive bvba  op via info@ctinteractive.net.


CT Interactive bvba  is als volgt te bereiken:

Mosseveldstraat 34a:

9290 Overmere

0496163301


U kan in geval van twijfel over hoe wij met uw data omgaan ook rechtstreeks  contact opnemen met de

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact(at)apd-gba.be

bottom of page