googleb6c02af2bf83b897.html
top of page
Search

Een visie op gelukkig zijn


Vanwaar dit artikel?

We zijn een kleine maand verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen hebben hun lijsten samengesteld en hun programma's naar voor geschoven. Ik nam deze keer de tijd om alles te lezen en te begrijpen en er iets bij te voelen.

Ik ben heel blij met de doorgaans positieve toon. Ik lees vooral waar partijen heen willen en iets minder waar ze van weg willen. Dat is een goede trend.

Ik ontwaar veelbelovende lokale initiatieven en voorstellen die zeker zullen bijdragen tot een nog meer leefbare gemeente. Soms worden oorzaken aangepakt, dan weer symptomen. Het geheel komt als vrij interessant over.

Een gelukkige burger

"Gelukkig zijn" is een ruim begrip en kan in een positieve spiraal versterkt worden. Die spiraal begint in je omgeving. Onderzoek heeft aangetoond dat de omgeving waarin je je bevindt een belangrijke bepalende factor vormt. Kleurrijke, groene, speelse en harmonieuze omgevingen leiden tot blijere en ook gezondere mensen met meer energie en creativiteit!

Als kind beleven we onze omgeving vaak op een speelse manier en met de jaren verliezen we die kwaliteit en het bewustzijn over hoe belangrijk dat eigenlijk is. We verliezen de basisingrediënten voor "gelukkig zijn" uit het oog en concentreren ons bijna exclusief op symptomen.

Een gelukkige omgeving

Ik ben dan ook erg blij te lezen dat de meeste partijen aandacht hebben voor die omgeving en voor hoe een dorp er uitziet en voor de dynamiek in de centra. Ik voel echter dat de versnipperde punten die nu op de planning staan van veel partijen, nog krachtiger zouden zijn en op minder verdeelde weerstand zouden botsen, mochten ze in een visie gegoten zijn die de burgers blij maakt.

Dorp met een visie op gelukkig zijn

Beeld je heel even in dat je in een dorp woont waar de huizen harmonieuze kleuren hebben. Alleen dat al geeft een totaal beeld van rust en harmonie. Het zet je aan tot het onderhouden van die harmonie. Het trekt mensen naar je dorp. Je wil er graag wonen. Je wil er graag winkelen. Je hebt voortdurend een soort gelukzalig vakantiegevoel. Je vindt het niet erg dat de wagen net buiten het dorp geparkeerd wordt, want de kleuren, het groen, de rust en de sfeer maken het slenteren door de straten van de ene lokale winkel naar de andere zo fijn. Je ontmoet blije mensen en ook minder blije mensen. Die laatste zie je sneller en je kan ze helpen. De rust, de autoluwheid en de sfeer haalt het aantal ziektes naar omlaag. Een bedrijvenzone net buiten het dorp zorgt voor lokale werkgelegenheid. De harmonie dwingt respect af en burgers corrigeren zichzelf op wangedrag met de auto, met afval, met drank of drugs. Er is plek voor feesten en er is respect en liefde.

Het effect

Het zou voor iedereen een verschil maken. Politieke partijen evolueren van 'overleven' naar 'samen groeien. Het dorp krijgt aanzien en de burgers zijn nog fierder om er te wonen. "Gelukkig zijn" wordt een haast vanzelfsprekend iets, zonder dat tegenslag, verdriet of onvrede niet meer mag, of kan! Integendeel, we zouden er met z'n allen bewuster en medelevender mee omgaan. Waar schuldigen gezocht werden, heerst nu mededogen

Angst zal en mag blijven bestaan. Het houdt ons in balans en alert. Waar het vroeger tot doemdenken leidde en onzekerheid in een weinig motiverende omgeving zal het nu overhellen naar moed en zelfzekerheid in een stimulerende omgeving waar spontane aandacht heerst voor elkaar.

En als er al eens woede ontstaat, wat ook helemaal ok is, dan zal de neiging groter zijn om die om te buigen naar assertiviteit en welbehagen, eerder dan naar agressiviteit en pijn.

Of hoe een klein beetje visie kan leiden tot een wereld vol geluk!

Succes aan iedereen die opkomt voor zijn of haar idealen!


38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page