googleb6c02af2bf83b897.html
top of page

De slimste mens: wat weet jij over hypnose?

Hypnose, ... er is nogal wat om te doen. Een Belgische wet van 1892 verbiedt het gebruik van hypnose in shows en op straat en beperkt het gebruik ervan voor therapeutische doeleinden.


Overtredingen

Hypnose, hack, yourself

Zonder het te weten of te beseffen pleeg je elke dag inbreuken tegen deze wet. Ik vertel je hieronder waarom dat zo is. Na het lezen van deze blog, zal je een heel andere kijk hebben op hypnose en zal het je zodanig beginnen te boeien dat je zin zal krijgen om te ontdekken wat het voor jou kan betekenen.


Over trance

"Hypnose" kan je definiëren als "het opwekken van een verandering van trance". Ja, je leest het goed: een verandering van trance. Je weet het wellicht niet, maar terwijl je dit leest, ben je in een vorm van trance. Ik ben er zeker van dat hoe aandachtiger je je concentreert op wat je aan het lezen bent, hoe minder je beseft wat er rond jou aan het gebeuren is, ... is het niet? Je bent eigenlijke heel zelden niet in trance. TV kijken, autorijden, geconcentreerd werken, een leuke babbel met iemand, het brengt je allemaal in een vorm van trance.


Hypnose: het overkomt je elke dag, elk uur, elke minuut

Hypnose is dus 'het triggeren van een verandering van de trance waarin je je bevindt'.

Je herkent ongetwijfeld de vele externe 'vonkjes' die je van één trance in een andere brengen: de geur van wafels, een flard muziek, het plots zien van een persoon die je héél graag hebt, of net niet... In een fractie van een seconde brengen ze je in een heel andere "mentale toestand", of trance. Je hoeft er bewust niks voor te doen. Het gebeurt gewoon.


Over suggesties en wat ze met je doen

In gelijk welke trance je je bevindt, ben je gevoelig voor suggesties. Die suggesties geef je jezelf via een stemmetje in je hoofd dat je iets vertelt (interne dialoog). Ik weet dat er nu lezers zijn die een interne stem horen die hen vertelt dat er niet zo iets is als interne stemmen in je hoofd die verhalen vertellen. Zeer goed.


De suggesties die dat interne stemmetje aan jezelf vertelt, versterken gevoelens en gedachten waar je in gelooft. Dat is zo voor vermogende en beperkende gedachten.

Naast je eigen suggesties, komen er ook talrijke suggesties van buitenaf.

Reclamemakers op televisie weten dat beter dan wie ook. Ze gebruiken de trance waarin je zit wanneer je relaxed TV kijkt, om boodschappen en ankers in je niet-bewuste te parkeren waardoor je de volgende dag of week onbewust de aangeboden producten zal zien staan in de rekken en ze zal kopen. Ze sturen je RAS (reticulair activatiesysteem) in de door hen gewenste richting. Dat RAS kan je zien als de iris of focus van je aandacht. Doordat je in trance bent, ben je je niet bewust van wat er gebeurt tijdens het TV kijken. De suggesties passeren immers je kritische wachters en landen direct in je niet-bewuste. De breinpiraten gaan hier in hun podcast over Powertaal dieper op in.


Je merkt dat jij zelf, samen met heel wat externe factoren en partijen bewust en onbewust gebruik maakt van 'trance'. Het kan je helpen te ontspannen, het kan je in een andere mentale toestand brengen en zoals bij de reclamejongens kan het je aanzetten tot bepaalde beslissingen of overtuigingen. De spindoctors van politici kennen dit proces ook maar al te goed.


Terug naar hypnose.

Wanneer iemand bij mij komt aankloppen met een bepaalde bezorgdheid of met de diepe wens om iets te bereiken en niet goed te weten hoe dat te doen, dan verkeert die persoon in een bepaalde mentale state. Ik hoef niet te weten wat het probleem of de ambitie is, integendeel. Soms wil je er liever niet over praten. Het liefst van al werk ik vrij van inhoud. Ik concentreer me enkel op het proces van transformatie, of trance-formatie bij de betrokkene: de verandering van mentale state dus.

Hiervoor gebruik ik methodes, modellen en 'protocollen' -ja, zo wordt dat genoemd- uit de wereld van Neurolinguïstisch programmeren in combinatie met Miltontaal en ik ben alert voor microveranderingen bij de betrokkene. Hypnose gebruik ik om de verandering van de mentale staat te induceren en te faciliteren.


Een concreet voorbeeld

De beste manier om te begrijpen en te voelen wat ik hierboven vertel, is het te ervaren.

Ik sluit af met een voorbeeld als smaakmaker.


"Bij aanvang van een recente sessie vertelt de betrokkene me dat ze met een dilemma zit dat haar ervan weerhoudt om een beslissing te nemen. Er wordt niet ingegaan op de inhoud. Met andere woorden, ik weet niet wat de betrokkene eigenlijk bezig houdt.

Wanneer iemand zegt met een dilemma te zitten, gebruik ik graag de VK SQUASH methode uit NLP.

Het proces begint met de verandering van de trance-state van de betrokkene door middel van hypnose. Vervolgens neemt de betrokkene (denkbeeldig) de ene optie in de linker hand en de andere optie in de rechterhand. Beide handen worden op ongeveer een halve meter van elkaar gehouden en dan start een proces waarbij de handen langzaam naar elkaar komen. Ondertussen geef ik indirecte vermogende suggesties, vrij van inhoud. Wanneer de handen elkaar raken wordt het proces afgerond met de installatie van de nieuwe onbewust verworven oplossingen."

Ik geef toe: mocht ik dit enkele jaren terug hebben gelezen, ik zou geneigd geweest zijn dit af te doen als Hari Krischna, kampvuur- en joints materie, etc... Lees nu vooral verder!


De max, de verwondering, de alertheid

Ik loop de persoon waarover ik het hierboven heb, een week later tegen het lijf. Ze vertelt me héél enthousiast dat ze gestopt is met roken. Ik ben héél blij voor haar en vraag wat de aanleiding was, en bij wie ze geweest was of wat ze ervaren had om tot stoppen te komen? Ze antwoordt dat het de sessie was die we samen deden, die voor de verandering zorgde. Stel je voor... ik wist niet eens dat het over 'roken' ging! Het voorbeeld illustreert dat inhoud niet hoeft om tot verandering te komen.

Ik ken mezelf als een pragmaticus en toch sta ik elke keer weer paf van de resultaten die ik zie. Ik vind het boeiend om zonder inhoud te werken en dus geen eigen model op te dringen. Ik faciliteer een proces dat de betrokkene echt wil beleven. Echt onvoorstelbaar.

Tegelijk ben ik ook veel alerter voor reclamemakers, politici, journalisten of andere mensen en instanties die je subtiel proberen te beïnvloeden. Zij werken wel met inhoud en faciliteren een proces dat zij willen opleggen! Beware!!


De eerstvolgende stap

Ben je halverwege dit artikel afgehaakt, dan zal je dit niet meer lezen. Ben je er nog wel, dan is de kans héél groot dat je nieuwsgierigheid ondertussen haast buitensporig geprikkeld is. Ik nodig je graag uit om een en ander aan 'den lijve en geeste' te ervaren. Het is niet gratis en je zal voelen dat het meer dan de moeite loont!!


Tot gauw

Hans

Leverancier van Optimisme en Trance-formatie


Over de auteur

Hans Demeyer is gepassioneerd coach, mentor en facilitator van processen. Hij begeleidt individuen, teams en organisaties doorheen gewenste verandering. Hij gebruikt hiervoor methodes en modellen uit NLP, CBT en (conversationele) hypnose gecombineerd met meer dan 30 jaar ervaring als ondernemer, keynotespreker, auteur en coach. www.hansdemeyer.be


77 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page